PARTICIPANTS

Swimming

Romanov Alexander Moscow registered
Chukhlebov Alexander Moscow registered
Bashmakov Alexander Moscow registered
Kulakov Nikolai Moscow
Dolya Galina Moscow
Shumskaya Renata Moscow
Lubov Orlova Moscow
Novikova Marina Moscow
Koval Evgeniy Moscow
Novitskiy Yaroslav Moscow
Marenkov Yuri Lipetsk registered
Molodin Sergey Lipetsk
Galaktionov Igor Vladivostok
Fufaeva Galina Khanty Mansiysk
Vadatika Natalia Belarus registered
Sokolov Igor Megion registered
Aleshchenko Natalia Kaliningrad
Romanov Alexander Kazakhstan
Trotsenko Igor Kazakhstan
Leonov Konstantin Kazan
Volkov Ivan Kazan
Rybakina Irina Chelyabinsk
Ershov Oleg Ryazan
Gadoev Surhat Tajikistan
Batishchev Alexander Estonia
Luge Uwe Estonia
Sukhoverkhov Roman Kazakhstan
Udachko Arlandos Lithuania
Potemkin Igor Yaroslavl
Penchukov Igor Yaroslavl
Komarov Victor Latvia
Babikova Elena Yaroslavl
Komarova Ekaterina Moscow
Nabokova Sonia Moscow
Filimonova Marina Ryazan
Postnov Dmitry Moscow
Kokoev Michael Moscow
Balashov Alexander Moscow
Schwarzer Irina Moscow
Pepelyaev Boris Vladivostok
Minasyan Valentin Moscow
Boyko Alexander Moscow

 


Tennis

Komarova Ekaterina Moscow
Nabokov Sonia Moscow
Filimonova Marina Ryazan
Pasnov Dmitry Moscow
Kokoev Michael Moscow
Balashova Alexandera Moscow
Schwarzer Irina Moscow
Pepelyaev Boris Vladivostok
Minasyan Valentin Moscow
Boyko Alexander Moscow
Polyushkin Aleksei Moscow registered
Karabut Elena Moscow registered
Molchanova Elena Moscow registered
Youbin WEI Moscow registered